Usługi

W zakresie techniki grzewczej oferujemy następujący zakres usług:

 • doradztwo w zakresie doboru urządzeń
 • montaż kotłów olejowych, gazowych, parowych, na paliwa stałe
 • kompleksowe wyposażenie kotłowni i modernizowanie kotłowni już istniejących
 • dobór i montaż pomp ciepła
 • projektowanie i montaż systemów solarnych
 • wykonanie zewnętrznych i wewnętrznych instalacji gazowych
 • montaż kominków z płaszczem wodnym
 • montaż i wymiana grzejników
 • montaż instalacji ogrzewania podłogowego (podział i sterowanie wydzielonych stref)
 • montaż zewnętrznych i wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych
 • montaż stacji uzdatniania wody
 • montaż przydomowych oczyszczalni ścieków
 • projektowanie i montaż węzłów cieplnych

 

Technika Grzewcza i Sanitarna
•    doradztwo w zakresie doboru urządzeń
•    montaż kotłów olejowych, gazowych, parowych, na paliwa stałe
•    kompleksowe wyposażenie kotłownii modernizowanie kotłowni już istniejących
•    dobór i montaż pomp ciepła
•    projektowanie i montaż systemów solarnych
•    wykonanie zewnętrznych i wewnętrznych instalacji gazowych
•    montaż kominków z płaszczem wodnym
•    montaż i wymiana grzejników
•    montaż instalacji ogrzewania podłogowego (podział i sterowanie wydzielonych stref)
•    montaż zewnętrznych i wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych
•    montaż stacji uzdatniania wody
•    montaż przydomowych oczyszczalni ścieków
•    projektowanie i montaż węzłów cieplnych