Kolektory słoneczne

KOLEKTORY SŁONECZNE - Malejące zasoby i rosnące ceny paliw zmuszają nas do szukania alternatywy w zakresie ogrzewania. Staramy się coraz szerzej wykorzystywać ekologiczne źródła energii, którym jest między innymi promieniowanie słoneczne. Na skorzystanie z tego darmowego źródła energii pozwalają kolektory słoneczne. Możemy wyróżnić tu dwie główne grupy kolektorów:

plaskie rurowe
Kolektor płaski Kolektor rurowy


Kolektory płaskie są urządzeniami najbardziej rozpowszechnionymi (ok. 90% udział w rynku). Warunki klimatyczne występujące w Polsce powodują, że stosowanie tego rodzaju kolektora jest najbardziej uzasadniona ekonomicznie. Przy wyborze kolektora płaskiego należy zwrócić uwagę na jego konstrukcje wewnętrzną. Konstrukcja ta znacząco wpływa na sprawność kolektora. W tej grupie kolektorów możemy znaleźć kolektory o budowie meandrowej i kolektory o konstrukcji belkowej tzw. harfowe.


meander


Biorąc pod uwagę zalety i wady obu systemów, można śmiało powiedzieć, że kolektory meandrowe zyskują sporą przewagę nad kolektorami o budowie belkowej. Ponadto kolektory meandrowe są pod względem technologicznym bardziej zaawansowane. Z tego wynika też różnica w cenach kolektorów płaskich. Kolektory płaskie o konstrukcji rurowej, tzw. harfowe są sporo tańsze od kolektorów o konstrukcji meandrowej.

Kolektory rurowe są drugą grupą urządzeń, w których również występują znaczne różnice konstrukcyjne. Różnice w budowie absorbera decydują o tym, że tylko część z nich możemy nazwać kolektorami próżniowymi.

Detal vitosol


Uwarunkowania ekonomiczne związane z montażem i korzyściami płynącymi z eksploatacji w naszych warunkach klimatycznych tego typu urządzeń powodują, że udział kolektorów rurowych w rynku kształtuje się na poziomie 7%, z czego 0,5% stanowią kolektory próżniowe. Stosowanie tej grupy kolektorów determinują właściwie uwarunkowania architektoniczne, np. montaż na elewacji.

solar schemat


Wszystkie kolektory znajdujące się w ofercie firmy INSTBUD sp. z o.o. posiadają certyfikat SOLAR KEYMARK, który uprawnia użytkownika do skorzystania z dotacji celowej oferowanej przez Bank Ochrony Środowiska.bos

kospel nibe viessmann acv